ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

Sáng Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016. Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đã tiến hành Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

Ông Phạm Hồng Hưng-Chủ tịch Hội, thay mặt cho Ban chấp hành Hộ cha mẹ học sinh, báo cáo tổng kết công tác Hội năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm có 09 thành viên, ông Phạm Hồng Hưng được tín nhiệm cao, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh năm học 2016-2017.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CMHS TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2016-2017

TT

Họ và tên

Trưởng ban đại diện lớp

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Hồng Hưng

6/2

0935116468

 Chủ tịch

2

Đào Thị Hạnh Diễm


0905717271


3

Lê Thị Hương Giang


0905802018


4

Phan Thị Bích Ngọc

7/2

0977068821


5

Lê Trần Tuấn Huy

7/4

0937290710

 Phó chủ tịch

6

Đỗ Thị Thanh Tâm

8/3

0914555359


7

Lê Viết Sĩ

8/4

0905884411

 Phó chủ tịch

8

Lê Thị Hồng Thu

9/2

0943980537


9

Lê Thị Thành

9/3

0905011489


 

   Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, năm học 2016-2017