THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017


Căn cứ Quyết định tuyển sinh số 661/QĐ-SGDĐT ngày 07/3/2016 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 26/05/2016 của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu về công tác tuyển sinh năm học 2016-2017;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế tại địa phương. Trường THCS Lê Hồng Phong thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 như sau:

I. Điều kiện tuyển sinh:

1. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học thuộc địa bàn phường Thanh Bình.

1.1 Tuyển sinh đúng tuyến. Học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn phường Thanh Bình, xét tuyển sinh đúng tuyến theo thứ tự ưu tiên sau:

a. Có hộ khẩu, có tên trong danh sách điều tra PCGD của phường Thanh Bình và được UBND phường xác nhận.

b. Cha mẹ và học sinh có nhà ở hợp pháp và thực tế đang cư trú thường xuyên tại phường Thanh Bình, nhưng chưa đăng ký hộ khẩu thường trú, được UBND phường xác nhận.

c. Có sổ tạm trú cùng cha, mẹ và sinh sống thực tế tại phường Thanh Bình. Hồ sơ tạm trú trước ngày 31/12/2015, được UBND phường xác nhận.

1.2. Việc xác nhận học sinh đang sinh sống tại địa phương, do UBND phường chịu trách nhiệm lập danh sách, có xác nhận gởi về phòng giáo dục làm cơ sở cho công tác tuyển sinh. Trường hợp phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND phường, hiệu trưởng lập danh sách gửi về phòng GD&ĐT để điều tiết.

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi ( tính  từ năm sinh  căn  cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp  học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi  cao hơn độ tuổi qui  định  thì  tuổi vào lớp 6 được giảm  hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 - theo mẫu chung của Sở GD&ĐT (có phát hành tại các nhà sách).

b) Giấy khai sinh hợp lệ, bản sao có công chứng hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú hoặc giấy tờ nhà chính chủ) - khi nhận hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu.

c) Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

d) Các loại giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

e) 02 ảnh 3x4cm (ảnh mới nhất)

II. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Căn cứ vào số liệu điều tra PCGD năm 2015, số liệu dân số cơ học và số nhân hộ khẩu trên địa bàn phường Thanh Bình. Trường THCS Lê Hồng Phong được giao chỉ tiêu 237 học sinh lớp 6 cho năm học 2016-2017.

III.Hình thức tuyển sinh:

Tuyển sinh có 2 hình thức:

+ Tuyển sinh trực tuyến qua trang web: http://tuyensinhhaichau.edu.vn

(Đăng ký tuyển sinh qua mạng internet và nộp hồ sơ tại trường theo lịch hẹn)

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

IV. Thời gian tuyến sinh:

Bắt đầu từ ngày 20/6/2016 đến hết ngày 05/7/2016.

V. Thời gian niêm yết danh sách học sinh:

Từ ngày 05/8 đến 10/8/2016 nhà trường sẽ niêm yết danh sách học sinh và chia lớp học cho năm học 2016-2017

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2016-2017./.HIỆU TRƯỞNGTrình Quang Long